Proběhla zajímavá beseda s odborníkem

Ve čtvrtek 18. 10. 2018 se ve školní jídelně sešli rodiče, aby si vyslechli, s jakými riziky se děti na internetu mohou setkat. Tématem Rizika internetu a nadužívání moderních technologií u dětí nám byl průvodcem odborník Bc. Alexandr Dresler.  

Naše škola i nadále chce rodičům zprostředkovávat informace o sociálně patologických jevech. Další beseda je naplánována na březnový konzultační den 14. 3. 2019.

A téma?

Nechte se překvapit, pozvánka Vám včas dorazí. 

Mgr. Milan Stiller, ředitel školy