Školu vytváříme společně

Chceme-li dosáhnout společného cíle
– zajistit kvalitní vzdělávání pro každého žáka –
musíme vzájemně spolupracovat, pedagogové, žáci i rodiče.

Aktuality

Naše specifika

O naší škole

Nabízíme kvalitní vzdělávání podle školního vzdělávacího programu s názvem Klíč k dalšímu vzdělávání i k životu. Jsme zařazeni do sítě škol podporujících zdraví v ČR,  působíme jako jedno ze tří konzultačně metodických center pro realizaci reformy školství v Moravskoslezském kraji krajského vzdělávacího centra KVIC Nový Jičín, s nímž spolupracujeme v různých projektech.

Více o škole