Projektový den věnovaný osobnosti Františka kardinála Tomáška na ZŠ TGM

Dne 26. 3. 2019 se na ZŠ TGM uskutečnil projektový den věnovaný osobnosti pana kardinála Františka Tomáška, významného studeneckého rodáka.

Projektový den byl jedním z kroků, který směřuje při příležitosti 90letého výročí zahájení výuky v budově školy na ulici 2. května a 120letého výročí narození pana kardinála, k přejmenování základní školy TGM  na Základní školu Františka kardinála Tomáška.

Žáci byli napříč ročníky seznámeni s jeho osobností a životem. Byla zdůrazněna jeho vazba na město Studénku nejenom  jako jeho rodiště, ale i místo, kde byl křtem v kostele sv. Bartoloměje přijat do církve i s dalšími událostmi, které jej se Studénkou spojují. Studénku navštívil i v roce 1980 při příležitosti stého výročí vystavění farního kostela sv. Bartoloměje. Jako kardinál sídlící v Arcibiskupském paláci v Praze vždy s radostí a ochotou přijímal i neohlášené návštěvy svých studeneckých rodáků. V roce 1990 byl jmenován čestným občanem města a roku 1993 byla na budově školy, kde se narodil, odhalena jeho pamětní deska.

Druhostupňoví žáci během dopoledne navštívili 6 dílen, které si pro ně připravili vyučující druhého stupně. Každá nějakým způsobem mapovala život pana kardinála, místa jeho pobytu, historický, kulturní a společenský kontext, jeho přínos moderním dějinám, kardinálovy postoje a názory. Žáci besedovali  i s paní Janou Ottovou, sestřenicí pana kardinála. Ta si prohlédla  i samotnou školu a nahlédla i do ostatních dílen.

Mladší prvostupňové děti byly s jeho osobností seznámeny svými vyučujícími vhodnou formou úměrně svému věku. Malovaly, vystřihovaly, tvořily a vyráběly a přitom se od svých paní učitelek dozvěděly, kdo byl František kardinál Tomášek.

Výstižné hodnocení osobnosti pana kardinála vyjádřil při své návštěvě naší země v roce 1990 světový politolog Henry Kissinger: „Kardinál brání morální zásady a občanské svobody. Proto mu projevuji svůj obdiv.“ Mimochodem tento citát v angličtině překládali starší druhostupňoví žáci i v anglické jazykové dílně. Musím podotknout, že se s ním popasovali velmi zdařile a že kromě jiného z ní odcházeli vybaveni slovíčky jako native (rodák), birthplace (rodiště), cardinal (kardinál), human rights (lidská práva) a mnohými dalšími.

Žákovské výstupy z projektového dne si můžete prohlédnout na výstavě k osobnosti Františka kardinála Tomáška, která proběhne v rámci oslav 90 let od založení školy v úterý 30. 4. 2019 v odpoledních hodinách v naší škole.

Slova o kardinálově podílu na hájení morálních zásad a občanských svobod před listopadem 1989 jsou asi jeho nejvýznamnějším odkazem, který oslovuje nás všechny - věřící i nevěřící. Všem bez rozdílu je nám společné hledání smyslu života, jeho naplnění a důstojné prožití v čase, který nám byl vyměřen, ať už na život a dění kolem nás pohlížíme očima různých světonázorů. 

Za učitelský sbor ZS TGM Studénka Mgr. Martina Štěpánová, vyučující cizích jazyků