Ukončení EVROPSKÉHO DNE JAZYKŮ projektovým dnem s dílnami a návštěvou rodilých mluvčích

Jak jsme vás již na našich webových stránkách průběžně informovali, v období měsíců září až říjen jsme  řadou zajímavých akcí oslavili Evropský den jazyků. V září jsme navštívili anglická divadelní představení v Ostravě, následovaly dvě cizojazyčné besedy s našimi bývalými žáky-aktivními uživateli angličtiny a ruštiny. Celý měsíc jsme vždy každou středu pořádali „language day“ v duchu čtyřech jazyků, které se na naší škole žáci mohou učit. Začali jsme anglickým jazykovým dnem, oblékli jsme se v duchu typického anglického deštivého počasí, ráno nás v rozhlase vítaly anglické písničky, o přestávce zněly anglická přísloví a každá třída našla svou sadu otázek týkajících se anglicky mluvících zemí. Následoval ruský den ve stejné režii, jen oblečení bylo v duchu ruské zimy. Německý den byl svým oblečením nejtěžším, ale vypořádali jsme se s ním s kloboukem na hlavě, kalhotami se šlemi a jednobarevnými košilemi. Španělská středa byla ve znamení červené barvy, dlouhých sukní, vějířů a letního oblečení. Vše jsme fotili a vzpomínkou na tyto dny nám všem budou krásné barevné fotky zarámované na skleněných panelech v přízemí školy. Celý rok nám budou tento projekt navíc připomínat čtyři sloupy, každý vyzdobený v duchu jednoho jazyka a aktivit, které jsme s ním prožili.

V pátek 26. října naše úsilí podpořit cizojazyčnou výuku, chuť a motivaci žáků vyvrcholilo projektovým dnem napříč školou. Menší děti si užívaly netradiční výuku v duchu Halloweenu se spoustou zábavných, zajímavých a netradičních vzdělávacích aktivit. Druhostupňoví žáci včetně páťáků si zvolili dílny připravené jednotlivými vyučujícími, které obsahově korespondovaly s náplní našeho Evropského měsíce jazyků. Seznámili se s bankovkami a mincemi používanými v Evropě, s významnými stavbami a zajímavými přírodními útvary světa, s významnými objevy a vynálezy ve fyzice, s templáři, svobodnými zednáři, ilumináty a tajnými společenstvími s vlastním jazykem, se sportovci, významnými sportovními akcemi a sporty ve světě, s kopanou v Anglii a Německu, s Maorskou kulturou a Novým Zélandem či knihami angloamerických autorů. Z této pestré programové nabídky si žáci sestavili páteční dopolední den ve škole.

Dvě hodiny tohoto dopoledního bloku tvořily jazykové dílny rodilých mluvčích ruštiny a angličtiny. Němčina byla zastoupena naší 11-letou  žákyní, která před třemi lety spolu s rodiči odjela do Německa  a chodí  tam do školy. Rodilá mluvčí ruštiny Nasťja byla u nás již potřetí a žáky vždy potěší svou krásnou ruštinou, slovanskou laskavostí, množstvím energie a entusiasmem, s jakým přistupuje ke své práci. Tentokrát si pro žáky nachystala množství rad a tipů, jak si studium ruštiny zefektivnit a zjednodušit díky příbuznosti češtiny a ruštiny.

Angličtinu letos nově reprezentoval mladý muž ze Zimbabwe, který učí angličtinu v Ostravě. Sám ji studoval v Chicagu v USA, takže měl dozajista našim žákům co říci. Nejdříve jim představil svou zemi, jazyk, lidi, přírodu s nádhernou flórou a bohatou faunou, jídlo, pití a zajímavá místa. Svou prezentaci měl vystavěnou jako srovnání s Českou republikou, proto pochopení obsahu bylo pro naše žáky snazší. I on si připravil své rady, jak se co možná nejlépe naučit cizí jazyk, co pomáhá a funguje.

Pro němčináře si připravila  moc hezkou prezentaci slečna Nela společně se svou maminkou. Nela odjela s rodiči před třemi lety do Německa, kde se rozhodli její rodiče pracovat. Tehdy byla  žákyní 2. třídy naší základní školy. Musela se vypořádat  s neznámem, neznala řeč a ani netušila, co pojem  Německo  vlastně znamená. Uběhly 3 roky a před našimi žáky v pátek stála mladá, sebevědomá slečna s prezentací,díky které našim žákům  přiblížila Německo  z jejího pohledu. Představila jim  nejznámější youtubery, písničku, která popisuje Německo a jeho rozlohu, systém školství a další důležité náležitosti, které k této zemi patří. Na konci hodiny žáky seznámila se  zvláštnostmi, se kterými se po příjezdu do Německa setkala a taky způsoby, pomocí kterých se dá řeč rychleji naučit. Maminka ji doplnila o informace ohledně důležitosti znalosti němčiny při pracovních pohovorech ve firmách a mezinárodních společnostech, při cestování a komunikaci v německy mluvících zemích.

A jak hodnotí tato setkání samotní žáci, pro které akce na podporu výuky cizích jazyků připravujeme? Reakce jedné z žákyň osmé třídy hovoří sama za sebe: “Obdivovala jsem to,  s jakým nadšením nám vše povyprávěla a jak pěkně si pro nás vše nachystala. Byla jsem ráda, že jsem měla tu možnost si prezentaci vyslechnout  od člověka, který je blíže našemu věku. Mluvila srozumitelně a taky bylo super, že  přeložila těžší slovíčka pro ty, kteří jí vše nerozuměli. Obdiv má i za to, že  v tak útlém věku dělá průvodkyni v Muzeu Wilhelma  Conrada Röntgena.” 

Za metodický útvar jazyků Mgr. Martina Štěpánová