O naší škole

Nabízíme kvalitní vzdělávání podle školního vzdělávacího programu s názvem Klíč k dalšímu vzdělávání i k životu. Jsme zařazeni do sítě škol podporujících zdraví v ČR,  působíme jako jedno ze tří konzultačně metodických center pro realizaci reformy školství v Moravskoslezském kraji krajského vzdělávacího centra KVIC Nový Jičín, s nímž spolupracujeme v různých projektech.

Jsme jednou ze škol, které  získaly certifikát Rodiče vítáni. V rámci programu MŠMT EU peníze školám realizujeme projekt Klíč ke vzdělávání, jehož záměrem je především rozvoj čtenářské gramotnosti žáků.

Školu vytváříme společně

Chceme-li dosáhnout společného cíle – zajistit kvalitní vzdělávání pro každého žáka – musíme vzájemně spolupracovat, pedagogové, žáci i rodiče. Žáci mohou své názory a nápady sdělovat přímo učitelům nebo mohou využít schránku důvěry.

 

Spolupracujeme a myslíme na druhé

Organizujeme pro naše žáky řadu aktivit, kterými vytváříme a utužujeme kamarádské vztahy mezi nimi. Žáci prvního ročníku spolu se svými patrony z devátého ročníku absolvují na začátku září společnou školu v přírodě.

Vzděláváme se ve všech oblastech

Poskytujeme našim žákům základní vzdělání v plném rozsahu. Za prvořadý považujeme rozvoj jejich čtenářství. V prvním ročníku zahajujeme výuku genetickou metodou čtení. Postupně využíváme ve výuce českého jazyka dílnu čtení.

Trávíme aktivně volný čas

Žáci mají možnost trávit volný čas ve škole i po skončení vyučování. Žákům prvního stupně je přednostně určena školní družina, žákům druhého stupně školní klub. Obě součásti nabízejí pravidelnou činnost i nepravidelné akce.